Predaj a výroba aditív, prídavných látok pre potravinársky priemysel.